Garantie

CBW erkend

Wij zijn een CBW erkende woonwinkel. Hierdoor heeft u recht op extra voorwaarden die u als consument goed beschermen. De voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond. Het garantiebewijs van uw aankoop is uw factuur of kassabon dus bewaar deze goed. Kopen bij een CBW erkende woonwinkel biedt meer zekerheid dan bij andere winkels, omdat er een erkenningsregeling met drie garanties wordt gehanteerd; 3 jaar (afbouwende) productgarantie, veilig en zonder risico aanbetalen en een onpartijdige klachtafhandeling.

Van de Pol meubelen biedt 3 jaar (afbouwende) garantie op onze producten. Deze garantie geldt als de producten niet de kwaliteit hebben die ze zouden moeten hebben of vroegtijdig defect raken. Gebreken door normale slijtage, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud vallen niet binnen de garantie. Ook bij vochtschade en verkleuren door bijvoorbeeld zonlicht geldt de garantie niet.

  • Tot 1 jaar na factuurdatum: tenzij er schade is ontstaan door verkeerd gebruik, zijn de kosten voor reparatie en/of vervanging, inclusief voorrijkosten voor rekening van Van de Pol meubelen.
  • Na 1 jaar en tot 2 jaar na factuurdatum: tenzij er schade is ontstaan door verkeerd gebruik, zijn de kosten voor reparatie en/of vervanging, inclusief voorrijkosten voor 2/3 voor rekening van Van de Pol meubelen. 1/3 is voor rekening van de klant.
  • Na 2 jaar en tot 3 jaar na factuurdatum: tenzij er schade is ontstaan door verkeerd gebruik, zijn de kosten voor reparatie en/of vervanging, inclusief voorrijkosten voor 1/3 voor rekening van Van de Pol meubelen. 2/3 is voor rekening van de klant.

Het garantiebewijs van uw aankoop is uw factuur of kassabon, bewaar deze dus goed! 

Koop veilig bij een CBW erkende woonwinkel!